PASEN: BELANGRIJKSTE CHRISTELIJKE FEEST


Pasen is het belangrijkste feest van de christelijke feestkalender.

Op Palmpasen, de zondag voor Pasen, komt Jezus naar Jeruzalem en krijgt een feestelijk onthaal. Maar de vreugde is niet van lange duur. De machthebbers klagen hem aan. In de week die volgt wordt hij verraden en ter dood veroordeeld. Op Witte Donderdag deelt hij voor het laatst brood en wijn met zijn vrienden. Op Goede Vrijdag sterft hij aan het kruis. Op Stille Zaterdag ligt hij in zijn graf. Op Paasmorgen wint het licht het van het duister. Jezus leeft

Palmpasen
Op Palmpasen kom Jezus naar Jeruzalem op een ezeltje. Mensen zwaaien met palmtakken en roepen: Hosanna! Een paar dagen later is de stemming helemaal omgeslagen. De menigte, opgehitst door zijn vijanden, roept: 'Kruisig Hem.'

Het hele Bijbelverhaal lezen? Klik hier voor de Bijbeltekst bij Palmpasen uit het evangelie naar Marcus 11:1-11

Witte Donderdag
Op de donderdag voor Pasen deelt Jezus voor de laatste keer brood en wijn met zijn leerlingen. Brood noemt hij ‘mijn lichaam’, wijn ‘mijn bloed’. Door samen brood en wijn te delen kunnen de volgelingen van Jezus gedenken wie hij was en wat zijn woorden en daden betekenen.

Het hele Bijbelverhaal lezen? Klik hier voor de Bijbeltekst bij Witte Donderdag uit het evangelie naar Marcus 14:12-31

Na de maaltijd vertrekt Jezus met zijn leerlingen naar het hof van Getsemane. Hij vraagt zijn leerlingen om te waken, zondert zich af van hen en bidt om verlossing uit het lijden dat hem te wachten staat. Zijn leerlingen vallen in slaap. Middenin de nacht komt Judas met gewapende mannen. Hij kust hem en verraadt daarmee Jezus.

Het hele Bijbelverhaal lezen? Klik hier voor de Bijbeltekst bij de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag uit het evangelie naar Marcus 14:32-52

Goede Vrijdag
Na zijn arrestatie nemen zijn belagers hem mee naar het huis van de hogepriester om hem te ondervragen. Hij wordt bespot en geslagen. Petrus gaat hem achterna tot op de binnenplaats van het huis. Als mensen hem herkennen als leerling van Jezus ontkent hij dit.

Het hele Bijbelverhaal lezen? Klik hier voor de Bijbeltekst bij de nacht voor Goede Vrijdag uit het evangelie naar Marcus 15:53-72

Vroeg in de morgen wordt Jezus naar Pilatus gebracht. Hij ondervraagt hem. Omdat er geen reden is om hem de doodstraf te geven, stelt hij voor om Jezus vrij te laten. Op het joodse paasfeest wordt altijd een gevangene vrijgelaten. Maar de mensen die voor het paleis staan roepen de naam van een andere gevangene. Pilatus laat Jezus geselen en levert hem over om gekruisigd te worden. Jezus sterft aan het kruis.

Het hele Bijbelverhaal lezen? Klik hier voor de bijbeltekst bij Goede Vrijdag uit het evangelie naar Marcus 15:1-39

Stille Zaterdag
In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt Jezus begraven. Jozef van Arimatea vraagt om zijn lichaam bij Pilatus. Hij wikkelt hem in doeken en legt hem in een graf in de rots met een steen voor de ingang.

Het hele Bijbelverhaal lezen? Klik hier voor de Bijbeltekst bij Stille Zaterdag uit het evangelie naar Marcus 15:40-47

Pasen
De vrouwen die Jezus zijn gevolgd gaan in de vroege morgen naar het graf om zijn lichaam te balsemen. Tot hun verbijstering is de steen voor het graf weggerold. Binnenin de spelonk zien ze een jongeman, die hen zegt niet bang te zijn. Jezus is opgewekt uit de dood, en zal voortleven bij zijn volgelingen.

Het hele Bijbelverhaal lezen? Klik hier voor de Bijbeltekst bij Pasen uit het evangelie naar Marcus 16:1-8Bekijk de filmpjes

Tweets

RT @protestants020: Door Pasen mogen wij op elk moment in ons leven opnieuw beginnen! Wat betekent Pasen eigenlijk voor jou? #pasen020 #Pas…
RT @protestants020: De stille week kalender. Voor elke dag een tekst. Aanmelden gaat heel makkelijk #pasen #pasen020 #palmpasen https://t.c…
RT @DsMartijn: @pasen020 organiseert een stoepkrijtwedstrijd, voor kerken van @protestants020. Onze kleine S. heeft ook meegedaan, afgelope…