stilte van Oranjekerk Amsterdam

Goede Vrijdag op vrijdag 30 maart

Dienst met ds. Jantine Heuvelink, met medewerking van de cantorij onder leiding van Annemart Franken. Een dienst uitlopend op stilte.

Tweede van der Helststraat 1-3, Amsterdam
Amsterdam Zuid
vrijdag 30 maart
19:30 uur tot 20:30 uur
stilte
http://www.oranjekerkamsterdam.nl

  Deze activiteit is voor mensen met een rolstoel toegankelijk