stilte van Westerkerk

Braambosgebed op vrijdag 23 maart

Volgens eeuwenlange traditie neemt de kerk veertig dagen, bijna zes weken, de tijd om zich voor te bereiden op het Paasfeest. Het is vanouds een tijd van bezinning. Zo zijn er ook in de Wester in de weken voorafgaand aan Pasen, steeds aan het eind van de vrijdagmiddag, de 'Braambosgebeden in de Veertigdagentijd'.
Het is een rustmoment van een half uur aan het eind van de werkweek midden in de drukke stad rond de lichten van het 'Brandend Braambos'. Met een lied, ruimte voor stilte. Stilte ook, die gedragen wordt door orgelmuziek, een gedicht en teksten uit de Bijbel, zoals de Psalmen.
Liturg: Cristina Pumplun. Organist: Jos van der Kooy.

Prinsengracht 281, Amsterdam
Amsterdam Centrum
vrijdag 23 maart
17:00 uur tot 17:30 uur
stilte
http://www.westerkerk.nl

  Deze activiteit is voor mensen met een rolstoel toegankelijk