stilte van De Ontmoeting, protestantse wijkgemeente Geuzenveld-Slotermeer

Vesper in de 40dagentijd op woensdag 28 maart

De serie oecumenische vespers in verschillende kerken in Nieuw-West eindigt deze avond met een avondgebed in De Ontmoeting. Het thema is 'Nieuw Leven'. Het verhaal van de graankorrel die in de aarde valt en sterft om nieuw leven en vrucht voort te brengen, klinkt.

Het avondgebed wordt voorafgegaan door een sobere maaltijd vanaf 18.00 uur. Van harte welkom! Graag opgeven via: predikant@regenbooggemeente.nl of 06 81 96 38 83.

Louis Couperusstraat 133, Amsterdam
Amsterdam Nieuw West
woensdag 28 maart
19:00 uur tot 19:45 uur
stilte
http://www.deontmoeting-pka.nl

  Deze activiteit is voor mensen met een rolstoel toegankelijk