kruisweg van De Binnenwaai

Goede Vrijdag op vrijdag 30 maart

Wij overdenken het evangelie van Goede Vrijdag door stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Door Schriftlezingen, liederen en illustraties. In deze dienst zal ds. Riekje van Osnabrugge voorgaan.

Ed Pelsterpark 2, Amsterdam
Amsterdam Oost
vrijdag 30 maart
19:30 uur tot 20:15 uur
kruisweg
http://www.debinnenwaai.nl

  Deze activiteit is voor mensen met een rolstoel toegankelijk