stilte van Thomaskerk

Goede Vrijdag op vrijdag 30 maart

Op Goede Vrijdag wordt een ingetogen viering gehouden met een doorgaande lezing van het lijdensevangelie volgens Johannes. Aan het einde van de dienst worden alle lichten gedoofd. Toch zal een klein licht blijven branden, als een wachter die uitziet naar het eerste licht. Op deze avond bespeelt Jan Pieter Lanooy het orgel. Voorganger is ds. Evert Jan de Wijer.

Prinses Irenestraat 36, Amsterdam
Amsterdam Zuid
vrijdag 30 maart
19:30 uur tot 20:30 uur
stilte
http://www.thomaskerk.nl

  Deze activiteit is voor mensen met een rolstoel toegankelijk