stilte van Jeruzalemkerk

Goede Vrijdag op vrijdag 30 maart

Traditioneel is er in de Jeruzalemkerk op de ochtend van Goede Vrijdag een kerkdienst. Tijdens deze dienst staan we stil bij Jezus' kruisiging en de betekenis daarvan voor ons leven nu, anno 2018. Er wordt gezongen, gebeden en er is een overdenking. Van harte welkom!

Jan Maijenstraat 14, Amsterdam
Amsterdam West
vrijdag 30 maart
10:00 uur tot 11:00 uur
stilte
http://jeruzalem-kerk.nl

  Deze activiteit is voor mensen met een rolstoel toegankelijk