maaltijd van Jeruzalemkerk

Witte Donderdag - viering met Heilig Avondmaal op donderdag 29 maart

Tijdens een sobere, stille dienst staan we stil bij de laatste maaltijd van Jezus met zijn discipelen. Er wordt gezongen, gebeden en er is een overdenking. Van harte welkom.

Jan Maijenstraat 14, Amsterdam
Amsterdam West
donderdag 29 maart
19:30 uur tot 20:30 uur
maaltijd
http://jeruzalem-kerk.nl

  Deze activiteit is voor mensen met een rolstoel toegankelijk